16/3/09

El Gran RectangleVa ser la poètica de Malèvitx, el dels principals suprematistes, la que va inspirar aquest Gran Rectagle Grís damunt Blanc d'aquesta mitgera? Un element formal simple, bàsic, un rectàngle reduït a dos tons cromàtics, gris i blac, on s'ha prescintit completament del color. Abstracció pura o casualitat?
Kasimir Malèvitx
Quadrat negre, 1915 .............................. Blanc sobre blanc, 1917