29/4/09

RestesNoticies de la ciutat de les màquines

"La GMA seguia fent de les seves –estat al qual ens havíem adaptat ràpidament–, vigilant sempre atenta i persistent, però executant errades i oblids inusuals en ella.
Però el fet més trascendent succeí després i ningú el va imaginar ni preveure. Després que tothom abandonés tot tipus de màquina o giny, i després de saber que els habitats de la Ciutat Morta tampoc necessitaven les màquines per viure, la gent començà, per voluntat
pròpia, a desfer-se d'algunes de les seves pertinences. Primer foren petits objectes sense importància, objectes que ja no es feien servir com ara caixes de fusta, revistes passades de moda, bosses, plats, sabates desaparellades, però de seguida aparegueren amuntegats de qualsevol manera objectes de més importància i envergadura: armaris antics i deslluïts, calaixeres, quadres, portes, finestres, cadires desllorigades, matalassos tacats i estripats, piques de cuina, làmpares i fluorescents, o fins i tot, gàbies d'animals inverosímils i inimaginables.
Haviem après a viure sense coses."

Pàgina 333 del llibre "La invasió de les màquines anònimes"
de J. S. S.
1a edició, maig 2002. Barcelona
Edicions Matarrodona