16/9/09

Les bicicletes blavesSenyal que només funciona, per contrast amb el blanc lluminós, els dies radiants i opalins.