6/10/09

Com un MagritteQuè és el cel real,
1. el cel reflectit a cada una de les finestres,
2. o bé, el cel del darrere de l'edifici?


Resposta:
Cap dels dos. Tal com passa amb els quadres de Magritte, ambdós són representacions del cel real; el primer damunt la lona de l'edifici, i el segon damunt la foto. El cel real és aquell que els teus ulls poden veure quan mires cap amunt.