24/11/09

L'ànima dels objectesEscala i ascensor

L'ascensor
és un mecanisme
que serveix per a pujar
i baixar persones i coses
d'un nivell
a un altre.

L'escala
és un seguit d'esglaons des d'un
nivell a un altre que permet
pujar
i baixar caminant.

Joan Brossa