13/12/09

El Déu de la IgnorànciaDéu

Ésser sobrehumà concebut com a exercint el seu poder sobre el món o una part del món i al qual és degut el culte dels humans.

TV-déu

Aparell sobrehumà concebut com a exercint el seu poder sobre el món o una part del món i al qual és degut el culte dels humans, els quals, juntament amb el cotxe, l'adoren per damunt de qualsevol altra cosa.

1 comentari:

emili ha dit...

dons gràcias a Deu soc un privilagiat, ment fot un pito el cotxe, i dos pitos el televisor.