22/4/10

Art al carrer (2)"Efímer, popular, barat, [...], jove, enginyós"
Aquests són alguns dels adjectius que es podrien associar a aquest graffiti d'una tanca d'un comerç de Gracia. En realitat, però, són els adjectius que en Richard Hamilton va desitjar per l'art. Tots aquests adjectius serien qualitats equivalents al Pop Art i a les de la societat de consum.