12/6/12

Com un edifici de l'Escola de Chicago


Malgrat la poca alçada de l'edifici, ja que no és un gratacels, aquest tipus de construcció segueix els postulats de l'Escola de Chicago.

Tanmateix, on podem trobar edificis influenciats per l'Escola de Chicago és a les construccions de la Via Laietana. La construcció d'aquest nou carrer entre 1909 i 1913, a cavall entre el modernisme i el noucentisme, adopta aquest estil degut al tipus d'edificacions planejades per a oficines i centres oficials. Amb tot, com el lateral d'aquest edifici del carrer Aragó, ni l'alçaria ni el tipus de construcció s'apartaren de les línies convencionals.