21/6/12

Un graffiti amb la tècnica de VelázquezSembla ser que el pintor anònim d'aquesta senyalització del carril bici de Barcelona, era un fervent admirador de feia Velázquez.

Velázquez tenia problemes per pintar el moviment correcte de les potes dels cavalls –fet i fet, fins que no s'inventà la fotografia, molts pintors de renom, cometeren molts errors alhora de representar aquests animals quan anaven al trot o cavalcant a camp obert– fet que comportava que hagués d'esmenar la pintura, repintant damunt de la primera versió.

Amb el temps, la capa superior de la pintura a l'oli ha començat a transparentar deixant a la vista la capa inicial, que contenia la primera proposta de pota del cavall. Així, a algunes pintures, els cavalls mostren cinc potes, com al retrat de Felip IV.

Com la senyalització de la imatge.