14/6/12

"Más amor"


    21     A, bon’amor! E per qual tort
    22     que us aja fayt, a mala mort
    23     m’a acusat la mala amor,
    24     qui·m fa estar axi peccador,
    25     que ’n pauc no son desesperat?
    26     car home qui es en peccat
    27     e qui mal’amor lo te pres,
    28     sens contriccio no fa res.
    29     A, bon’amor! poretz me dar
    30     contriccio de mon mal far,
    31     per so que fuj’a mal’amors
    32     qui procura plors e dolors,
    33     e ’n infern mal totz temps aver,
    34     per so car fa n’a son voler?
    35     A, bon’amors: tan mal me sent,
    36     car vas vos ay fayt faliment!
    37     Mort so si de mi no us sove,
    38     e que veng’a vostra merce.


Fragment de Ramon Llull