28/6/12

Rússia a BarcelonaTot i que podria ser qualsevol suburbi d'una ciutat de Polònia o de l'antiga Unió Soviètica, aquests edificis són a Barcelona.

Aquesta és una part de l'herència i conseqüència d'una època en la qual la immigració propicià la construcció urgent i massiva d'habitatges, a un cost econòmic molt baix i en zones fins aleshores deshabitades allunyades del centres urbans.