4/10/12

Repetition


L'enigma de la setmana:

Qui és l'arquitecte d'aquest edifici tant singular del Noucentisme més historicista el qual es va excedir amb l'eina de "clonar"?

Solució a l'enigma:
Edifici de Tabacs
Arquitecte, Francesc Guardia Vidal
1923