18/2/13

Eines poètiques / Poetic tools


"Tornada"

Estic a l'encreuament
dels camins, fora poblat.


Les tisores són un instrument
que es compon de dues làmines
tallants amb mànec, encreuades
i articulades en un eix.


Joan Brossa