27/2/13

Un Rauschenberg de carrer


Si estiguéssim al Moma o a la Tate  davant d'un quadre com aquest ens pararíem, ens el miraríem i en gaudiríem.
Però aquest, precisament no és a cap museu, el podem trobar a un carrer de Gràcia, emmarcat per un antic aparador avui en desús, brut i sense vidre.
No l'ha construït cap artista, l'han fet moltes mans ajudades per l'atzar i no és conegut.
Tanmateix, el resultat final no és el mateix que una obra de Rauschenberg?

Si el veiem pel carrer, parem-nos, mirem-nos-el i gaudim-ne.