5/11/13

Simetria perfecte


Pensaments d'un viatger

"Com si d'una gran terma romana es tractés, el vestíbul diàfan i lluminós de l'Estació de França embolcalla i protegeix els meus pensaments erràtics. Quantes penes i alegries han ressonat dins d'aquestes voltes?".

El disseny del vestíbul de l'Estació de França, de clar llenguatge classicista molt monumental, afí als postulats del Noucentisme arquitectònic, fou concebut pels arquitectes Raimon Duran i Reynals i Pelayo Martínez.