5/3/15

Windows rhythm

Així inclinat, amb les ombres a quaranta-cinc graus dels balcons i el ritme constructivista de les finestres, qui gosa encara dir que un edifici dels anys 70, com aquest, és antiestètic? Fet i fet, jo mateix.