5/5/15

Fragment de decadènciaComptat i debatut, la nostàlgia, només és una fina capa de pols damunt dels records que actua com a filtre poètic de la realitat.