29/6/15

Una mica de Tàpies


Un edifici, múltiples espais.
Un quadre, múltiples interpretacions, emocions i suggestions.
Tàpies alhora íntim i terrenal i al mateix temps universal.