9/9/15

Rodona solitària en un pentagramaUn mur amb pentagrama amb una sola nota, concretament una rodona.

Si la notació musical fos en clau de Sol, tindríem un Re.
Si fos en clau de Fa, un Fa.
I si fos en clau de Do, aniria en funció de si la seva ubicació fos en tercera o bé en quarta, és a dir, o bé un Mi o un Do respectivament.

Sigui com sigui, la nota està sola, no sap si és un Re, un Fa, un Mi o un Do i no sap el compàs que li toca ballar. Pobreta!