12/10/15

Una escala monumental com a nou enigma


L'enigma de la setmana.

Alguns espais urbans construïts a Barcelona en els darrers anys tenen una monumentalitat excessivament desmesurada.
A quin lloc podem baixar aquestes escales dignes de les produccions de Cecil B. DeMille al Hollywood dels anys vint?

La resposta, la setmana vinent.