26/10/15

Motherwell fora del seu temps

Tot sembla indicar que el fantasma de Robert Motherwell, un dels principals pintors de l'expressionisme abstracte americà, es passeja i treballa a la ciutat de Barcelona, concretament pels vols del mercat de la Llibertat del barri de Gràcia.

L'ús de la pintura negra com a recurs bàsic i les zones d'ombra diluïda, així com l'aparició de formes tríades amorfes, són els raonaments principals que les autoritats competents addueixen per atribuir-li l'autoria, tot i la incongruència temporal que això implica atès que el pintor va deixar el món dels vius el 1991.

Coses de l'art!