6/10/15

The Meaning of Things


Una instal·lació interessant, inquietant i actual, més de 600 imatges sobre paper col·locades i classificades segons una numeració ben visible, una visió personal de l'ordenació del món en format enciclopèdic??

"The Meaning of Things"
Instal·lació de Matt Mullican
ProjectesSD
Passatge Mercader, 8