21/12/15

Cortines de llum com a precepte estètic


Aquests dies tenim contaminació lumínica a gairebé tots els carrers.
Però si l'hem de patir, perquè és Nadal i que tomba i que gira, hauríem de reclamar que no fos a qualsevol preu, si més no, pel que respecte a l'estètica. Amb una mica de gràcia, llum blanca i formes simples, ja n'hi ha prou.