1/12/15

Elements blancs damunt porta


La conjunció de diversos elements de color blanc, atzarosament disposats damunt d'una porta de fusta antiga, al seu torn, emmarcada per uns murs revestits amb les característiques cicatrius del temps, configuren una obra equilibrada, simple i contemporània... potser sense saber-ho.