4/2/16

Composició "Disfruta" o de la pobresa


Bodegó urbà completament inversemblant i terrible amb dues escombres, llaunes, grafiti, carro de supermercat i cadira de despatx i colofó contradictori, "disfruta".

Tenim la pobresa al nostre costat, però potser la negligim.