1/2/16

Street Art: El Quadrat Blau

Un comptador tronat i desmanegat serveix de marc per aquesta petita obra del Street Art, que he anomenat "El Quadrat Blau" i que si es desitja, tal com he fet jo, es pot combinar i complemnetar amb un fragment de vermell de la porta de fusta de la casa del costat.