22/3/16

El mur mut


Cada cop que vol pronunciar un mot,
les lletres no li surten, s'esborren.
Cada vegada que necessita cridar,
la pintura s'espesseeix, calla i s'embruta.
És inútil que intenti parlar,
perquè és un mur mut.