4/5/16

La plaça de la Diagonal


Una gran línia divideix la plaça amb dues parts,
una, on hi ha la vida, i l'altra, on no hi ha res.