24/5/16

Una obra d'autor desconegut

Recentment, en un carrer de Barcelona s'ha descobert una pintura en un gran mur d'un pintor o pintora fins ara desconegut.
La tècnica i el tema de l'obra fa pensar als entesos que podria tractar-se d'una obra emblemàtica d'algun pintor pertanyent a l'informalisme o a l'expressionisme abstracte.
Algú sap de qui podria tractar-se?