5/6/16

Un forat negre a Barcelona


S'ha descobert un gran forat negre que amb la seva força gravitatòria engoleix tot el que troba al seu pas. Aquesta imatge demostra que res que es trobi dins de l'horitzó d'esdeveniments d'aquest nou forat negre pot escapar-se del seu poder, les lletres impreses al vidre no poden combatre la seva gravetat i una rere l'altra cauran dins del forat negre.