9/6/16

Un ídol mironià o una torre del Senyor dels Anells?Composició mironiana amb un ídol en forma de lluna negre davant d'un mur vell.
O potser, una referència a la fortalesa de Mordor, Barad-dûr?