10/7/16

Objectes a l'espera d'una mirada artística


Pel carrer podem trobar objectes d'ús industrial, constructiu o comercial amb un gran potencial artístic, ja sigui una mirada conceptual o purament estètica.

Com és el cas d'aquest objecte enigmàtic que tan podria ser una obra del carismàtic Marcel Duchamp com de Susana Solano. Algú sap dir què és?