18/10/16

Geometria de les grues entre vestits


Grues nues
emmagatzemades
a l'aire lliure 
geomètricament
sobrevolen
camises i vestits
adotzenats 
elegantment.

Exposició "Castillos Etéreos"
de Xisco Navarro a Pic Nic.
Photogenic Festival