20/11/16

L'equació de la poesia del cel


Equació:

2 grues negres + 1 estela blanca d'un avió + 1 cel blau de capvespre = Poesia del cel