16/12/16

Les línies de la perspectiva


Diuen que als afores, allí on la ciutat es dilueix, allí on hi ha els punts de fuga de la trama urbana de la ciutat, es poden veure les línies de la perspectiva començant a dibuixar el perfil dels edificis.