30/3/17

Una altra rodona misteriosa


Potser aquesta nova rodona aporta una mica més de llum a l'enigma plantejat.