22/3/17

Una porta


Una porta
Una porta de fusta
Una porta de fusta vella
Una porta de fusta vella pintada
Una porta de fusta vella pintada i tancada
Una porta de fusta vella pintada i tancada amb tres panys