18/4/17

Efecte "Mondrimoiré"


Efecte "Mondrimoiré" (Mondrian-Moiré)

Un plantejament compositiu estrictament ortogonal tipus Piet Mondrian però amb efecte Moiré, una curiosa interferència òptica que es forma quan se superposen dos conjunts de línies amb un cert angle.