1/5/17

Art a les escombraries


Per quina raó l'art, a voltes, perd la seva funció?
Per què es llença una pintura al carrer?
Possiblement, perquè els ulls que se'l miren ja no hi saben veure allò que en silenci proclama: una mica de bellesa.

Nota: Ara bé, cal dir que el marc no hi ajuda gens ni mica!