29/5/17

Món de plàstic


Quan arribes al meu món
no hi cerquis res del teu,
cap color ni cap soroll
que coneixes bé del teu
habita avui al meu món.
Aquí tot és de plàstic
mar, cel, turons i pobles,
carrers, ocells i mobles.
Potser et ferà fàstic.

Cap comentari: