22/6/17

Filosofia amb cinc reixes

Cada reixa d'aquest mur té una funció i un sentit concret.
Tanmateix, des de fora estant, des del carrer, no s'arriba a copsar ni la funció.
Les reixes són a la filosofia els enigmes que ens formulem quan contemplem el mur de l'univers.