1/6/17

Gràcia vertical


Encara que Gràcia mantingui una escala humana similar a l'escala d'un poble, dins de la seva trama urbana hi podem trobar punts on la verticalitat es descompensa.