16/10/17

L'efecte Arnolfini sense matrimoni


El mirall retorna una composició amb porta marró amb senyal circular, tub de gas groc, terra de panot gris i paret vermella, tanmateix no hi ha cap rastre de cap matrimon