28/1/18

El siènci de la distopia


Una distopia és una utopia negativa on la realitat transcorre en termes oposats als d'una societat ideal, és a dir, vers una societat opressiva, totalitària o indesitjable. 

El terme va ser encunyat com a antònim d'utopia i s'usa principalment per a fer referència a una societat fictícia, ja sigui present o futura, on les tendències socials es duen a extrems apocalíptics.