25/3/09

Nou concepte!!ECOÑOMÍA: Ciència que té per objecte l'anàlisi de la realitat econòmica d'un mateix ("mia"), és a dir, dels mecanismes sogons les quals hom alié a "mi" (llegeixis per "hom": estat, administració, sistema bancari o bé classe política) assigna o "ordena" els recursos (això sobretot es fa des de Madrid), imposa els preus, enlenteix el repartiment de la renda i especula amb el creixement econòmic, si és que es dóna el cas.