27/3/09

Una màquina al carrerPerò la rebel·lió, tal com la recordem els més grans, no fou endebades. Un bon dia, la GMA començà a mostrar símptomes de desconcert i nerviosisme. Al principi ens desférem de tantes màquines que no vàrem saber a quina podíem atribuir el canvi. Podria ser que la GMA no pogués sofrir que ens desfèssim d'unes màquines tan belles i perfectes com les motos?