21/6/09

La ciutat prohibidaQuè poden simbolitzar les "x" d'aquesta façana?
a. variable per la qual hem de calcular el preu del pis segons l'alçada (primer 1x, segon 2x, tercer 3x...)?
b. senyalització casual, però premonitòria, que ens indica que els preus ens seran prohibitius motiu pel qual no hi podem accedir?