22/6/10

La torre de vidreL'edifici dels magatzems "El Siglo" fou construït per Eduard Ferrés -amb col·laboració amb altres arquitectes- al final del període modernista, concretament del 1913 al 1915. Posseeix una clara voluntat classicista, valor intrínsec del Noucentisme, columnes jòniques, relleus i cariàtides clàssiques, tot i que formalment encara fa referència al Secessionisme austríac. Aquest moviment, influencià a una bona part dels arquitectes catalans i moltes vegades actuà de pont entre el llenguatge modernista, més barroc i arbitrari, i el noucentista, més seré, lineal i basada amb els ordres clàssics.

Magatzems Damians (posteriorment "El Siglo")
c/ Pelai, 54,
Al 1915 btingué el premi de comerços al concurs anual d'edificis artístics de l'Ajuntament de Barcelona.