4/9/10

Babel 2Per què als éssers humans ens agrada construir torres de Babel?
Potser per defugir la prosaica relació amb el terra?
Per superar la nostra petitesa?
O bé per què volem arribar a allò que ens és inabastable, el cel?