4/9/12

Nou verbEngraffijolar
: V Tr CONST

1. Cobrir una paret, un paviment, etc. amb graffitis de colors.
2. Substituir l'espai buit que ha deixat una rajola al caure per un graffiti de colors